Skip to main content

Zajęcia dodatkowe

Naszym Przedszkolakom proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:

Zajęcia w ramach czesnego

  • radosne muzykowanie
  • gimnastyka
  • logopedia
  • język angielski
  • systemowa pomoc i opieka psychologiczna (indywidualna diagnoza: wstępna i końcowa poziomu rozwoju dzieci poprzez obserwację funkcjonowania dziecka w grupie oraz w kontakcie indywidualnym z dorosłym, stymulowanie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia i zabawy w trakcie zajęć edukacyjnych, indywidualne konsultacje dla rodziców)

Dodatkowo płatne

  • Zajęcia taneczne
  • Piłka nożna