Adaptacja

Zapraszamy dzieci w wieku od 1,5 l. do uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych

KLUB ŚMIAŁKA UMIAŁKA

Zajęcia są okazją dla Dzieci do spotkania swoich rówieśników. Prowadzą je wykwalifikowani, kreatywni i doświadczeni pedagodzy, otwarci na potrzeby i wymagania dzieci, oraz rodziców.

Dużą wagę przywiązujemy do działań mających charakter twórczy, dzięki którym dzieci rozwijają własną wyobraźnię, pomysłowość, samodzielność, odkrywają przyjemność płynącą z wyrażania samego siebie.
Proponujemy dobrą zabawę i atrakcyjne zajęcia edukacyjne.
plastyka rozwijająca zdolności manualne i wyobraźnię,
język angielski w formie zabawy,
rytmika poprawiająca koordynację ruchową, rozwijająca poczucie rytmu,
nauka wierszyków i piosenek, spotkanie z bajką
zajęcia teatralne, pantonima,
gry i zabawy edukacyjne.