Skip to main content

Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.30Przychodzenie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi
8.30 – 8.45Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, poranne zabawy ruchowe z elementami gimnastyki
8.45 – 9.15Pierwsze śniadanie
9.15 – 10.00Zajęcia rozwijające aktywność twórczą dzieci kierowane przez nauczyciela
10.00 – 10.30Zajęcia edukacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia kompensacyjne
10.30 – 11.00 Drugie śniadanie
11.00 – 12.00Pobyt na świeżym powietrzu, prace indywidualne w grupach, zajęcia i zabawy edukacyjne (zgodnie z planem pracy nauczycielki i potrzebami dziecka)
12.30 – 13.15Obiad
13.15 – 15.00Relaks, odpoczynek, zabawy relaksujące, wyciszające, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek i opowiadań inspirowanych przez nauczyciela
15.00 – 15.30Podwieczorek
15.30 – 16.15Zajęcia tematyczne, dodatkowe, spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym
16.15 – 17.00Zabawy spontaniczne, zajęcia porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów