Ramowy rozkład dnia

RAMOWY PLAN DNIA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA CZARODZIEJSKI ZAMEK W CZMONIU

7.00 – 8.30 przychodzenie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi
8.30 – 8.45 czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, poranne zabawy ruchowe z elementami gimnastyki
8.45 – 9.15 pierwsze śniadanie
9.15 – 10.00 zajęcia rozwijające aktywność twórczą dzieci kierowane przez nauczyciela
10.00 – 10.30 zajęcia edukacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia kompensacyjne
10.30 – 11.00 drugie śniadanie
11.00 – 12.00 pobyt na świeżym powietrzu, prace indywidualne w grupach, zajęcia i zabawy edukacyjne (zgodnie z planem pracy nauczycielki i potrzebami dziecka)
12.30 – 13.15 obiad
13.15 – 15.00 relaks, odpoczynek, zabawy relaksujące, wyciszające, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek i opowiadań inspirowanych przez nauczyciela
15.00 – 15.30 podwieczorek
15.30 – 16.15 zajęcia tematyczne, dodatkowe, spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym
16.15 – 17.00 zabawy spontaniczne, zajęcia porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów