Skip to main content

Opłaty

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00-17.00.

Czesne za przedszkole wynosi 590 zł (w tym wyżywienie)

Zasady odpłatności za przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem przedszkola.
Opłatę za przedszkole uiszcza się do 2-go każdego miesiąca